กห.โวมาตรการจัดระเบียบวินรถตู้อนุสาวรีย์ชัยฯ.

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.ต.หญิงพรชนก อ่ำพันธุ์ ทีมงานโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ การเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงความคืบหน้าการจัดระเบียบวินรถตู้สาธารณะ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ Continue reading “กห.โวมาตรการจัดระเบียบวินรถตู้อนุสาวรีย์ชัยฯ.”