เจ้าชายจอร์จเสด็จฯไปโรงเรียนเป็นวันแรก

เจ้าชายจอร์จทรงเริ่มวันแรกของภาคการศึกษาที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอน โดยเจ้าชายวิลเลียมเสด็จไปส่งด้วยพระองค์เอง สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 7 ก.ย.ว่าเจ้าชายวิลเลียม ดยุกแห่งเคมบริดจ์ ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งนำเจ้าชายจอร์จ พระโอรสพระชันษา 4 ปี ไปส่งยังโรงเรียนโธมัส แบตเทอร์ซี

ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงลอนดอน และใช้เวลาประมาณ 20 นาทีในการเดินทางจากพระตำหนักเคนซิงตันด้วยรถยนต์ ทั้งนี้ เจ้าชายวิลเลียมและพระโอรสเสด็จฯมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 08.50 น. ที่เป็นเวลาเข้าเรียนเล็กน้อย โดยมีนางเฮเลน แฮสเลม ครูใหญ่ของโรงเรียน เฝ้ารับเสด็จ ซึ่งเจ้าชายวิลเลียมทรงถือกระเป๋าให้เจ้าชายจอร์จ และพระหัตถ์อีกข้างทรงกุมพระหัตถ์ของพระโอรส ซึ่งทรงเครื่องแบบนักเรียนของสถาบันอย่างถูกต้อง แต่ทรงมีสีพระพักตร์กังวลเล็กน้อย ด้านแถลงการณ์ของพระตำหนักเคนซิงตันระบุว่า เจ้าชายวิลเลียมทรงลงทะเบียนเข้าเรียนให้แก่เจ้าชายจอร์จในฐานะ “ด.ช. จอร์จ เคมบริดจ์” และพระองค์จะทรงศึกษาตามหลักสูตรสามัญ ควบคู่ไปกับหลักสูตร “เสริมสร้างความเข้าใจโลก” ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นอีกประมาณ 20 คน สอดคล้องกับการที่เจ้าชายวิลเลียม และแคทเธอรีน ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ ทรงเลือกโรงเรียนแห่งนี้ ที่มีนักเรียนเพียง 560 คน อายุระหว่าง 4-13 ปี เนื่องจากต้องการให้เจ้าชายจอร์จทรงเรียนรู้การใช้ชีวิต “อย่างคนทั่วไป” ให้มากที่สุด อนึ่ง การเสด็จฯไปโรงเรียนเป็นวันแรกของเจ้าชายจอร์จ เกิดขึ้นหลังพระตำหนักเคนซิงตันออกแถลงการณ์เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ว่าดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ทรงครรภ์ทายาทพระองค์ที่ 3 โดยเจ้าชายจอร์จทรงเป็นทายาทพระองค์แรก รองลงมาคือเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ พระชันษา 2 ปี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews