หาดปากเมง

นึกถึงชายหาดปากเมง หลายคนคงนึกถึงกลุ่มเกาะรูปร่างแปลกตาที่โผล่พ้นขึ้นมาเหนือผืนทะเลอันดามัน แต่งแต้มท้องทะเลบริเวณนี้ให้เต็มไปด้วยมิติน่าค้นหา ซึ่งหาดรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวแห่งนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร บรรยากาศรายรอบเต็มไปด้วยความสวยงาม สงบเงียบ และร่มรื่นด้วยทิวสนธรรมชาติ ออกจากตัวอำเภอเมืองตรัง ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม (สายตรัง-สิเกา-ปากเมง) ประมาณ 1 กิโลเมตร

แล้วต่อไปตามทางหลวงหมายเลข 4046 ประมาณ 28 กิโลเมตร แล้วไปตามทางหลวงหมายเลข 4162 อีกประมาณ 10 กิโลเมตร แล้วไปทางองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง (เส้นทางหมายเลข 2004) อีกประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงหาดปากเมง รวมระยะทางปรมาณ 45.5 กิโลเมตร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand