ย้ำ ทารก 0-6 เดือน กินนมแม่ดีที่สุด

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย คำแนะนำจากองค์การอนามัยโลก แนะ ทารกควรกินนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน ช่วยให้แข็งแรงและสร้างภูมิคุ้มกันโรค หลัง 6 เดือนจึงให้กินนมแม่ควบคู่อาหารตามวัย แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากข่าวในสังคมออนไลน์ในประเทศมาเลเซียที่พ่อแม่ต้องสูญเสียลูก อายุ 10 วัน เนื่องจากคุณยายไม่เชื่อตามคำห้ามของพ่อแม่เด็ก ป้อนกล้วยให้หลาน

โดยบอกว่าทำกันมาตั้งแต่โบราณ ไม่เห็นมีใครตาย ซึ่งความเชื่อและการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีการเสียชีวิตในทารกจากปัญหาเช่นนี้เป็นระยะๆ ทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าว จึงจำเป็นต้องมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูเด็ก ทั้งในพ่อแม่ที่ดูแลลูกด้วยตนเอง หรือในกลุ่มผู้เลี้ยงดูเด็กที่มิใช่พ่อแม่ อาทิ ปู่ย่าตายายหรือพี่เลี้ยงเด็ก เพื่อลบความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ เด็กควรได้กินนมแม่อย่างเดียวติดต่อกันตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน โดยไม่ต้องให้น้ำหรืออาหารอื่น เนื่องจากธรรมชาติได้สร้างให้นมแม่ มีสารอาหารครบถ้วน มีน้ำมากเพียงพอ กินแล้วย่อยง่าย ที่สำคัญถูกสร้างมาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของทารกที่มีระบบการย่อยและดูดซึมอาหารยังพัฒนาไม่เต็มที่ หากกินอาหารอื่นที่ไม่ใช่นมแม่เข้าไป อาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติ เช่น ท้องอืด อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ท้องเสีย แพ้อาหาร และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากลำไส้อุดตัน แต่เมื่ออายุ 6 เดือน เมื่อระบบย่อยและดูดซึมอาหารพัฒนาได้ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วจึงให้เริ่มกินอาหารที่เหมาะสมตามวัย เช่น กล้วยน้ำว้า ไข่แดง ข้าว ผัก ผลไม้ และสารอาหารอื่นๆ ควบคู่กับการกินนมแม่ต่อเนื่องไปจนถึงอายุอย่างน้อย 2 ขวบ โดยการเริ่มต้น ควรให้อาหารในปริมาณน้อยๆ และมีความเหลว เพื่อความง่ายในการฝึกกลืนและกระบวนการย่อย ช่วงเวลาในการให้อาหารเสริมชนิดใหม่ๆ ที่เด็กยังไม่เคยกิน ควรเป็นเวลาเช้าหรือกลางวัน ที่ผู้เลี้ยงดูสามารถสังเกตเห็นท่าทีของเด็กหลังการได้รับอาหารได้ใกล้ชิด เมื่อเด็กกินได้ดีในวันแรกๆ จึงเพิ่มปริมาณและความเข้มข้นของอาหารเสริมขึ้นช้าๆ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth