มัสยิดกลางจังหวัดสตูลหรือมัสยิดมำบัง

มัสยิดที่เผยความสง่างามในสถาปัตยกรรมสมัยใหม่หลังนี้ เป็นสถานที่อันทรงคุณค่ายิ่งสำหรับชาวสตูล ที่นี่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตนกูมูฮำหมัดอาเก็ม) ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองสตูลในยุคนั้น ส่วนชื่อมำบังนั้นตั้งตามชื่อเมืองสตูลในสมัยนั้นเช่นกัน การสร้างมัสยิดหลังนี้ในช่วงแรก ได้ช่างผู้เขียนแบบแปลนมาจากเมืองมะละกา

ส่วนเงินทุนการก่อสร้างก็ได้จากการขายเรือมาด (ตีเมาซูด๊ะห์) ที่เมืองไทรบุรีซึ่งขากลับได้ซื้ออิฐกระเบื้องลูกฟูกมุงหลังคาและกระเบื้องปูพื้น ใช้เวลาสร้างนานหลายปีกว่าจะแล้วเสร็จ ต่อมาในปีพ.ศ.2517 ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์เพื่อให้เข้ายุคสมัยมากขึ้น โดยตัวอาคารสีขาวได้รับการตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบหินอ่อนและกระจกใส แบ่งเป็นสองส่วนได้แก่ ส่วนนอกเป็นระเบียงมีบันไดขึ้นหอคอยลักษณะเป็นยอดโดมที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองสตูลได้ ส่วนในเป็นห้องโถงใหญ่ใช้เป็นที่ละหมาด ชั้นล่างมีห้องใต้ดิน ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2525. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand