ดันศูนย์เรียนรู้พลอยแพร่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

จีไอทีลงพื้นที่จังหวัดแพร่หวังส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พลอยแพร่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอัญมณีสำคัญของประเทศไทย นางดวงกมล  เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที เปิดเผยว่า  จีไอทีมีแผนที่จะพัฒนาแหล่งเรียนรู้พลอยจังหวัดแพร่ ซึ่งถือเป็นแหล่งอัญมณีสุดท้ายของไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุด ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางอัญมณีและเครื่องประดับของภาคเหนือ

ตามนโยบายของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ ที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำแผนสนับสนุนในทุกๆ ด้าน เบื้องต้นหากสามารถผลักดันให้ชุมชนร่วมมือกันในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ จะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก  เพราะพื้นที่ดังกล่าวมีจุดเด่นในด้านอัญมณีและเครื่องประดับ  ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้พลอยจังหวัดแพร่แล้ว และจีไอทีจะเข้าไปช่วยพัฒนาชาวบ้านและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการตลาดสมัยใหม่ เพื่อให้สามารถผลิตและออกแบบสินค้าตรงตามความต้องการของตลาด ซึ่งจะทำให้จำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น และมีรายได้มากขึ้น  “ปัจจุบัน ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ได้พยายามช่วยพัฒนาชาวบ้านในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอัญมณีที่ขุดพบ ทั้ง การทำเครื่องประดับพลอยสี และการช่วยพัฒนาทำเครื่องประดับเงิน ส่วนการการเจียระไนพบว่ามักจะเจียระไนในรูปแบบหลังเบี้ย ซึ่งต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีรูปแบบที่หลากหลายขึ้น โดยจีไอทีจะร่วมมือกับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เข้าไปช่วยพัฒนาต่อไป”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews